با حکم استاندار بوشهر

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر منصوب شد

سعید حیدری به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شد.

جوانگرایی در استانداری بوشهر:

با حکم احمد محمدی‌زا‌ده، استاندار بوشهر، یک دهه هفتادی “سعید حیدری” به‌ عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب شد.

حیدری جایگزین “جواد لقمان‌زاده” شده است.

وی از نیروهای انقلابی، جهادی و ارزشی استان بوشهر محسوب می شود.