پتروشیمی پردیس

اهدا ۳۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی بوشهر توسط پترو شیمی پردیس

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر گفت : به همت پترو شیمی پردیس ۳۰۰ بسته نوشت افزار و کیف مدرسه در قالب پویش مشق مهربانی در اختیار دانش آموزان تحت پوشش این اداره کل قرار گرفت.

به گزارش جنوب استان  به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر دکتر حسین اسدی راد در نشست مشترک بررسی تعاملات بهزیستی و پتروشیمی پردیس به تشریح اهداف و فعالیت هاو زمینه های مشترک همکاری پرداختند.

اسدی راد ضمن معرفی ماموریت های سازمان بهزیستی خواستار همکاری دوجانبه بین بهزیستی و پترو شیمی پردیس شد.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر گفت : ارزش ریالی هر بسته نوشت افزار یک میلیون تومان و جمعا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر مجتمع پتروشیمی پردیس در این نشست اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی تعهد مستمری است که ما با هدف مشارکت در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه و نیروهای شاغل در این شرکت به آن پایبندیم و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم.

مهندس سعادت معتمدی با بیان اینکه پتروشیمی پردیس فعالیت در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و نیز پاسخگویی به جامعه ای که در آن فعالیت می کند را بخش مهمی از فرآیند کسب و کار خود می داند، اذعان کرد: این شرکت با کسب جایگاه شرکت پیشرو در جمع صنایع ایران با پیش بینی نیازهای جامعه ی خود همه ساله دست به فعالیت های گسترده و داوطلبانه می زند که ساخت دو مدرسه ۶ کلاسه، ساخت پارک، حمایت از گونه های جنگل حرا در استان بوشهر، تأمین تجهیزات پزشکی، مشارکت در ساخت مسکن نیازمندان، تامین بسته های معیشتی، کمک به تیم های ورزشی، حمایت از برنامه های فرهنگی، آموزشی، آیینی و مردمی، برنامه ریزی برای احداث بیمارستان، حمایت از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و کمک به گروه های جهادی بخشی از این فعالیت هاست.

وی افزود: مجموع هزینه های پتروشیمی پردیس در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی ۳ سال اخیر بیش از ۳۷ میلیارد تومان است که بخشی از آن توسط کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت و بخشی نیز از طریق شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برای توسعه شاخص های رفاهی، آموزشی و اجتماعی در سطح منطقه هزینه شده است.