طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب شد.

به گزارش جنوب استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با صدور حکمی محمود میرحاجی را به‌عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان منصوب کرد.

رزومه محمود میرحاجی
متولد: ۱۳۵۹
مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی_ دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت تحول

در حوزه سلامت جنوب استان بوشهر در شهرستان های کنگان و عسلویه سابقه خدمت: ۱۹ سال

سابقه مدیریت:۹سال

عناوین مدیریتی:

-معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان و عسلویه ۵/۲ سال

-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ۱ سال

-مدیر داخلی بیمارستان ۱۹۲ تختخوابی امام(ره) بندر کنگان ۴ سال

-معاون اداری و پشتیبانی شبکه بهداشت شهرستان کنگان ۵/۱ سال

سایر فعالیت ها:

-نماینده بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مراکز تابعه دانشگاه

-رئیس پیام گزاران سلامت شهرستان کنگان و استان بوشهر در سال ۹۵