نماینده جنوب استان بوشهر

پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور

شیخ‌موسی احمدی نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور، تأمین اعتبار پروژه‌های مربوط به مصوبات سفر را پیگیری کردیم.

احمدی نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی؛ در دیدار با محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری؛ پیگیر مصوبات سفر دوم رئیسی به استان بوشهر و ابلاغ سریع‌تر آن شد.
احمدی با اشاره به تسریع ارتقای شیرینو کنگان به شهر در حاشیه این جلسه؛ گفت: جنوب استان بوشهر در سفر دوم رئیس‌جمهور علاوه بر حضور ایشان در عسلویه، میزبان بیشترین وزرا بود و مصوبات خوبی هم برای آن در نظر گرفته شده است که امیدواریم زودتر محقق شد.