رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر:

«پروین خوشبخت» به شورای شهر بوشهر راه یافت

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: با استعفای جعفر پورکبگانی، «پروین خوشبخت» از اعضای علی‌البدل به شورای شهر بوشهر راه یافت.

وحید نیک روش از تأیید استعفای جعفر پورکبگانی خبر داد و اظهار داشت: با ابلاغ فرمانداری بوشهر، «پروین خوشبخت»، خواهر شهید «حسن خوشبخت» از اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شورای شهر بوشهر، جایگزین پورکبگانی در این شورا شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های شورای شهر بوشهر با حضور پروین خوشبخت عضو جدید شورا خاطرنشان کرد: پورکبگانی به منظور حضور در انتخابات مجلس شورایا سلامی از عضویت شورای شهر استعفا کرده است.

با این تغییرات، اعضای شورای شهر بوشهر شامل وحید نیک روش، مهرزاد آسایش، عبدالخالق برزگرزاده، حمیده هلال بحر، خدیجه گرشاسبی، شهناز پولادی، حیدر رفاهی، ایمان زندی نیا، پروین خوشبخت است.