افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه شرکت توزیع برق درشهرستان عسلویه با اعتبار ٣٧٠ میلیارد ریال

پروژه شرکت توزیع برق با اعتبار ٣٧٠ ميليارد ريال درشهرستان عسلویه با حضور سید علی هاشمی فرماندار عسلویه و اعضای شورای اداری شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آغاز شد .

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی فرمانداری عسلویه؛در آغاز اولین روز از هفته دولت ۵ پروژه شرکت توزیع برق با اعتبار ٣٧٠ میلیارد ریال درشهرستان عسلویه با حضور سید علی هاشمی فرماندار عسلویه و اعضای شورای اداری شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آغاز شد .