مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر

با وجود صنعت، زیبنده نیست نیازمندی در عسلویه وجود داشته باشد

روشن، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در دیدار با فرماندار شهرستان عسلویه اظهار داشت: با وجود استقرار شرکت های پتروشیمی و صنعت نفت و گاز در مناطق جنوبی، زیبنده نیست نیازمندی دراین منطقه وجود داشته باشد.

عباس روشن مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در دیدار با سید علی هاشمی، فرماندار شهرستان عسلویه به گزارش فعالیت های امدادی صورت گرفته برای جامعه هدف در این شهرستان پرداخت و اظهار داشت: ۴۴ هزار خانوار در سراسر استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که ۱۷۴۶ خانوار آن در عسلویه هستند.

عباس روشن با بیان اینکه رسالت اصلی کمیته امداد محرومیت زدایی در جامعه است گفت: در طول سال برنامه های متنوعی در سرفصل های کاری اشتغال و توانمند سازی، مسکن، حمایت و درمان، فرهنگی و … برای مددجویان سراسر استان و شهرستان عسلویه انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه اشتغال و خودکفایی مددجویان از مهم ترین برنامه های کمیته امداد است گفت: در بهمن ماه سال جاری جشن خودکفایی ۳ هزار مددجو را با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار خواهیم کرد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه شرکت های مستقر در پارس جنوبی کمک های خوبی برای حل مشکل مددجویان در این شهرستان و دیگر شهرستانهای پیرامونی انجام می دهند گفت: عسلویه به عنوان پایتخت اقتصادی کشور زیبنده نیست حتی یک نیازمند در آن وجود داشته باشد که نیاز به حمایت دیگر نهادهای حماتی چون کمیته امداد باشد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر به مساله اشتغال فرزندان خانواده های مددجو در عسلویه اشاره کرد و گفت: الویت به کار گیری فرزندان این خانواد ها در شرکت های مستقر پارس جنوبی می تواند کمک شایانی به خودکفایی این خانواده ها باشد.

در این دیدار هاشمی، فرماندار شهرستان عسلویه به مهمترین مشکلات مددجویان شهرستان از جمله اشتغال‌زایی و مسکن اشاره کرد و گفت: انتظار داریم که در این حوزه‌ها توجه ویژه‌ای به شهرستان عسلویه وجود داشته باشد.