گلایه کارگران پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه از کیفیت و کمیت غذا

کارگران بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه از تفاوت کیفیت و کمیت غذای خود با نیروهای رسمی گلایه کردند.

به گزارش جنوب استان، به نقل از ایلنا کارگران بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه از تفاوت کیفیت و کمیت غذای خود با نیروهای رسمی گلایه کردند. به گفته این کارگران، آنها با تغییر پیمانکار نسبت به افزایش کیفیت غذای خود امیدوار شدند اما مجدد کیفیت غذاها راضی کننده نیست.

کارگران می‌گویند که انتظار نداشتند که در بر همان پاشنه بچرخد و حداقل اعتراض‌های گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت.

کارگران بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه به کمیت غذای خود هم اعتراض دارند و می‌گویند که میزان غذا مناسب نیازهای تغذیه کارگرانی که ۲۴ ساعت در شناورهای دریایی کار می‌کنند و بعد برای استراحت به خوابگاه برمی‌گردند، نیست.