سوت زن

امیرالمومنین علیه السلام: اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر شما مسلط می‌شوند و آنگاه خوبان شما دعا می‌کنند و دعایشان مستجاب نمی‌شود

سوت زن چه کسی است ؟

سوت زن به شخصی گفته می شود که فسادی را در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی افشا می کند