درباره ما

درباره رسانه جنوب استان بوشهر  ابراهیم بهمنی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول جنوب استان گفت:این رسانه، مجوز به شماره ۹۳۷۷۰ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مطبوعات کشور گرفته، همچنین، مجوز تشکل رسانه جنوب استان بوشهر با شماره: ۸۷۲۷۹۴۵۱ از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر صادر شد.

همچنین بهمنی اظهار داشت: جنوب استان، نماد تجارت الکترونیک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، نماد طلایی (نشان ملی رسانه های دیجیتال) ساماندهی با کد شامد: ۱-۱-۷۷۵۵۵۷-۶۵-۰-۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده بود.

بهمنی ادامه داد: شماره عضویت ما در خانه مطبوعات ۵۱۸۷۲ می باشد، تلاش خواهیم کرد تمام خبرنگارهای این رسانه به عضویت خانه مطبوعات کشور در بیاوریم.

بهمنی خاطرنشان کرد: جنوب استان یک رسانه ویژه استان بوشهر است که تلاش بر پوشش حداکثر خبرهای کل استان دارد، اما ذره بین این رسانه بر روی شهرستان های جنوبی این استان است.

او در پایان گفت: در شرایطی که اکثر جناح ها و گروه ها و بسیاری از چهره های سیاسی ، تریبونی برای رساندن صدای خود به مردم دارند، باید رسانه ای هم برای انعکاس صدای مردم وجود داشته باشد.
جنوب استان بدون تعلق به هیچ حزب و جریانی در حال فعالیت است، این عدم تعلق، دست خبرنگاران ما را برای نقد قدرت ، فارغ از نوع جریان حاکم باز می گذارد و البته محدودیت های نوشته و نانوشته را همه می دانند.
اصل بنیادین در جنوب استان این است که نسبت به هیچ شخصی پیش داوری نکنیم و افراد مورد قضاوت قرار ندهیم، بلکه حرف ها و عملکردها مورد ارزیابی قرار گیرند.
به همین دلیل است که از یک فرد یا دستگاه یا دولت، هم می توان به هنگام سخن یا عملکرد خوب، تقدیر کرد و تقویت اش نمود و از همان فرد، دستگاه یا دولت، وقتی سخنی ناصواب یا عملکردی نادرست سر می زند، انتقاد شدید کرد.


امید آفرینی در کنار نقد از کاستی ها و بیان واقعیتها از انتظارات مهم رهبر انقلاب از خبرنگاران می باشد

خبرنگاران با ثبت تصاویر، وقایع را ثبت و به اطلاع مردم می‌رسانند و با قلم خود مشکلات مردم را بیان و مطالبه بسیاری از موضوعات را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

اصحاب رسانه بهترین پل ارتباطی بین مردم و مسولان هستند بعضی انتظارات متقابل رسانه و مدیران باید توسط طرفین رعایت گردد.

امیدآفرینی در جامعه و مقابله با یاس آفرینی دشمن  در کنار نقد از کاستی ها، و بیان واقعیتها  از انتظارات مهم رهبر انقلاب از خبرنگاران می باشد.

مقام معظم رهبری بر موضوعاتی چون جهاد تبیین تاکیدات بسیار دارند چرا که دشمن از سایر صحنه های نظامی ، اقتصادی و … نا امید شده و امیدوار است با استحاله درون، جبهه انقلاب را خدشه دار و از بین ببرد پس در این راستا جهاد تبیین یک ضرورت تلقی می شود و خبرنگاران و رسانه ها می بایست در این مسیر نقش خود را پررنگ تر ایفا نموده، دستاوردهای انقلاب اسلامی را به خوبی و با زبان شیوا بیان کنند و حقایق را برای مردم بازگو کنند.