مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی

عرض سلام و ادب خدمت شهردارن ، دهیاران و اعضای محترم شورای اسلامی چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر
جهت ارتقاء دانش مدیریت شهری و روستایی به شما بزرگواران مجموعه کتاب های سبز پیشنهاد می گردد.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا
و بگو: پروردگارا بر علم من بیفزا.
  کاربری زمین شهری
   حمل و نقل شهری
   مراکز شهری و فضای مسکونی
   طرح های شهری
   ساخت و سازهای شهری
   مدیریت پسماندهای شهری
   تاسیسات شهری
   فضای سبز شهری
   تسهیلات شهری
   مدیریت شهری
   تجهیزات شهری
   گردشگری شهری
   مدیریت و برنامه ریزی
   `پیاده رو سازی ۱۵
   شهر هوشمند ۱۶
   مدیریت بهداشت شهری
   شهر خلاق ۱۷