سید پیروزی موسوی مدیرعامل پتروشیمی بوشهر می شود

سید پیروز موسوی، مدیرعامل سابق پایانه های نفتی در آستانه انتصاب به سمت مدیرعاملی پتروشیمی بوشهر قرار دارد.

به گزارش جنوب استان سید پیروز موسوی، مدیرعامل سابق پایانه های نفتی در آستانه انتصاب به سمت مدیرعاملی پتروشیمی بوشهر قرار دارد.
مگا پتروشیمی بوشهر یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور است که با فاینانس کشور چین ساخته شده است.
شرکت سرمایه گذاری شستان مالک پتروشیمی بوشهر است.