پتروشیمی جم

اقدامات پتروشیمی جم در جهت بهبود و توسعه فروش محصولات

برنامه ریزی و مطالعات بازار و ارتباط با مشتریان از جمله اقدامات پتروشیمی جم در سال ۱۴۰۱ برای بازاریابی و فروش می‌باشد.

مدیریت بازاریابی و فروش پتروشیمی جم در سال ۱۴۰۱ بر اساس استراتژی کلان شرکت در حوزه بازاریابی و فروش، به تفکیک حوزه، اقدامات محوری زیر را به انجام رساند:

۱. ارائه گزارش تحلیل هفتگی با تخمین آینده بازار در مقاصد اصلی صادراتی و تحولات بازار داخلی.

۲. مطالعات ورود به بازار‌های جدید و دریافت تقاضای محصولات جدید سازگار با محیط زیست و …

۳. ارتباط مداوم با مشتریان داخلی و خارجی، کمک به رفع ایرادات فنی مشتریان داخلی، بازخورد زمانبندی و تحویل محصول برای مشتریان صادراتی.

۴. دفاع از حقوق پتروشیمی جم در صورت ارائه شکایات مشتریان به کمیته بررسی شکایات شرکت بورس کالای ایران و بازگرداندن وجوهی که اضافه بر جریمه معمول تاخیر تحویل، به پتروشیمی جم تحمیل شده بود.

۵. ارسال گواهینامه‌های آنالیز لات نامبر‌ها علاوه بر داده ها، در صورت درخواست مشتری.

۶. تمدید گواهی نامه Reach

برنامه فروش داخلی پتروشیمی جم

۱. فروش اعتباری در بورس کالا در راستای افزایش سهم بازار.

۲. تبدیل شدن به بزرگترین عرضه کننده بازار داخل.

۳. استفاده از روش‌های مبتکرانه جهت کسب سهم بیشتر فروش در عرضه‌های هفتگی نسبت به رقبا.

۴. گفتگو با شرکت‌های پایین دستی و ارائه مشوق جهت.

برنامه فروش صادراتی و حمل محصولات پتروشیمی جم

۱. فروش بالاتر از قیمت میانگین نشریات در بازار‌های صادراتی.

۲. فروش متناوب با هدف حفظ سهم بازار صادراتی با توجه به پیش بینی رشد بازار بعد از کنترل پاندمی و صعودی شدن قیمت ها.

۳. استفاده از خط‌های مختلف کشتیرانی جهت تسهیل شرایط حمل، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مشتری.

۴. بازگرداندن ما به التفاوت هزینه‌های بندری از یکی از خط ها.

۵. تداوم فروش کانتینری با استفاده از فرصت تنفس پرداخت هزینه