پسر ۷ ساله در عسلویه ناجی کودکی ۵ ساله از مرگ حتمی!

کودکی پنج ساله که در حال شنا در ساحل روستای هاله در عسلویه بود بر اثر بی توجهی خانواده ناگهان غرق شد. گفته می شود پسر بچه هفت ساله عسلویه‌ای که در نزدیکی وی بود خود را به آب انداخت و کودک غرق شده را به ساحل رساند. گفته می شود پس از بیرون کشیدن […]

کودکی پنج ساله که در حال شنا در ساحل روستای هاله در عسلویه بود بر اثر بی توجهی خانواده ناگهان غرق شد.
گفته می شود پسر بچه هفت ساله عسلویه‌ای که در نزدیکی وی بود خود را به آب انداخت و کودک غرق شده را به ساحل رساند.
گفته می شود پس از بیرون کشیدن این کودک غرق شده به ساحل، وی از از علائم تنفسی نداشته است اما مادر کودک ناجی عسلویه‌ای که سبب نجات پسر بچه شده بود با انجام عمل CPR توانست وی را احیاء کند.
این خانواده با بهره‌گیری از آموزش‌ها موفق به نجات کودک و بازگشتش به آغوش خانواده شدند.