بازرس کل استان بوشهر:

صدور حکم محکومیت برای کارکنان دستگاه‌ های دولتی متخلف صادر شد

بازرس کل استان بوشهر گفت: حکم محکومیت ۱۰ نفر از کارکنان یکی از اداره های این استان که مرتکب تخلفات اداری شده بودند، در راستای برخورد با جرایم کارکنان دستگاه های دولتی، صادر شد.

به گزارش جنوب استان بازرس کل استان بوشهر اظهار داشت: در راستای برخورد با تخلفات و جرایم کارکنان دستگاه‌های دولتی در استان، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یکی از دستگاه‌های اجرایی استان، اقدام به صدور آرای محکومیت از قبیل انفصال از خدمت، تنزل از مقام اداری و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی برای ۱۰ نفر از کارمندان متخلف کرده است.

شهبازی افزود: تخلف این افراد نقض قوانین و مقررات، صدور گواهی و ارائه گزارش خلاف واقع در امور اداری بوده است.