۱۵۰ تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان های جنوبی استان اهدا شد

با پیگیری دکتر موسی احمدی نماینده مردم جنوب استان بوشهر و با همت و اعتباری که پتروشیمی جم به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان گذاشته است، ۱۵۰ تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر تهیه و تحویل شد.

با همت و اعتباری که پتروشیمی جم به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان گذاشته است، ۱۵۰ تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر تهیه و تحویل شد.

پتروشیمی جم یکی از شرکت هاییست که همواره در بحث مسئولیت های اجتماعی در زمینه های مختلف پیشگام بوده است و تا کنون خدمات ارزشمندی به شهرستان های جنوبی استان بوشهر ارائه داده است.