هفته دولت

۱۶ طرح برق رسانی در استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد

در ادامه افتتاح طرح‌های هفته دولت در استان بوشهر، ۱۶ طرح برق رسانی در استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

با حضور استاندار بوشهر در روستای میان دشت بخش آبپخش شهرستان دشتستان به طور نمادین ۱۶ طرح برق رسانی در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

در این آیین خط ۲۳۰ کیلو ولت برق میان دشت با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت سال جاری  ۲ هزار میلیارد ریال طرح برق رسانی در بخش توزیع در استان افتتاح شده که از این میزان اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال در دشتستان بوده است.

در این مراسم استاندار، معاون عمرانی استاندار، نماینده مردم دشتستان در مجلس، فرماندار دشتستان و شماری از مدیران اجرایی استانی و شهرستانی حضور داشتند.