با حضور دکتر نظری

افتتاح نخستین اقامتگاه بوم گردی درزو اخند شهرستان عسلویه

در چهارمین روز هفته دولت طرح پروژه اقامتگاه بوم گردی درزو در روستای اخند با حضور فرماندار و رئیس شورای راهبردی افتتاح گردید.

به گزارش جنوب استان پروژه بوم گردی و اقامتگاه درزو روستای اخند در چهارمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار عسلویه و رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس افتتاح شد.
این پروژه بمدت سه سال با مساحت ۱۵۱۰ مترمربع و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال احداث و در هفته دولت به بهره برداری رسید.