مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

صنایع نفت و گاز در راه‌اندازی هنرستان‌ها مشارکت کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار مشارکت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان برای راه‌اندازی و توسعه هنرستان‌ها و مدارس کاردانش شد.

علی موحدی در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی بوشهر اظهار کرد: توسعه هنرستان ها و مدارس کاردانش برای تربیت نیروی کار ماهر یکی از رویکردهای مهم وزارت آموزش و پرورش در دولت مردمی ایران قوی است.

وی افزود: با توجه به نقش هنرستان‌ها، مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش در هدایت هنرجویان به بازارهای کار، استقبال دانش‌آموزان برای حضور در این نوع مدارس افزایش یافته است.

موحدی خاطرنشان کرد: ایجاد و توسعه هنرستان‌ها، مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش در جوار صنایع، فرصت ارزشمندی برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای تربیت نیروی کار ماهر است.

وی اضافه کرد: صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی در توسعه، راه‌اندازی و تجهیز هنرستان‌ها، مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشارکت کنند.

موحدی ادامه داد: باید برای توسعه آموزش‌های زیربنایی در استان، به دستگاه تعلیم و تربیت نگاه و رویکرد سرمایه‌ای داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در این راستا انتطار داریم که صنایع مستقر در استان یه مسئولیت اجتماعی خود در قبال دانش‌آموزان عمل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان گفت: سیدپیروز موسوی مدیرعامل جدید پتروشیمی بوشهر در مسئولیت‌های پیشین خود، همواره تعامل و همکاری خوبی با آموزش و پرورش داشته است که امیدواریم این رویکرد در مسئولیت جدید استمرار داشته باشد.