نامه‌های مردمی به رییس جمهور با جدیت پیگیری می‌شود

احمد محمدی‌زاده در بازدید از مرکز جمع بندی و ثبت و رسیدگی به نامه‌های مردمی داده شده به رئیس‌جمهوری با تشکر از عوامل و کارکنان شاغل در ستاد رسیدگی به نامه‌ها تاکید کرد: نهایت دقت را در ثبت و رسیدگی به نامه‌های مردم داشته باشید و سعی شود تا فردا تمام نامه‌ها ثبت و بر […]

احمد محمدی‌زاده در بازدید از مرکز جمع بندی و ثبت و رسیدگی به نامه‌های مردمی داده شده به رئیس‌جمهوری با تشکر از عوامل و کارکنان شاغل در ستاد رسیدگی به نامه‌ها تاکید کرد: نهایت دقت را در ثبت و رسیدگی به نامه‌های مردم داشته باشید و سعی شود تا فردا تمام نامه‌ها ثبت و بر اساس موضوع و محتوا برای رسیدگی و اقدام به مبادی مرتبط ارجاع و فرآیند رسیدگی تا حصول نتیجه و پاسخ مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نامه‌ای نباید بدون پاسخ بماند، بیان کرد: مردم استان بوشهر مردمی نجیب و کم توقع هستند و ما وظیفه داریم برای تحقق خواسته‌های آنان با تمام توان پیگیر مطالباتشان باشیم.