مدیر کل بهزیستی استان بوشهر:

کار در صنعت و تصادفات مهمترین عامل معلولیت در استان بوشهر است

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اسدی راد گفت: کار در صنعت و تصادفات از مهمترین عوامل معلولیت در استان بوشهر است.

به گزارش جنوب استان حسین اسدی راد عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت کار و رفاهی اجتماعی گفت: استان بوشهر پذیرای صنعت است و کار در صنعت و تصادفات از جمله عوامل مهم است که اخیراً باعث معلولیت در استان می‌شود.

وی افزود: بیشترین کمیسیون‌های تشخیص معلولیت اخیر افرادی بوده اند که تصادف و کار در صنعت باعث معلولیتشان شده است.

اسدی راد عنوان داشت: تصادفات جاده‌ای علاوه بر هزینه سنگین برای خانواده‌ها به دولت نیز خسارت وارد می‌کنند که این افراد جهت گرفتن خدمات به بهزیستی مراجعه و حدود ۴۳ مورد اقلام و وسایل توانبخشی به این افراد ارائه می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر عنوان داشت: جامعه رو به سالمندی است و استان بوشهر هم مستثنی نیست و افراد نیاز به خدمات تخصصی هستند که اگر به موقع اقدام نشود سالمندی با معلولیت خواهند داشت.

وی افزود: افرادی که پنج سال پایان خدمتشان است باید از خدمات ویژه ورزشی و فیزیوتراپی در یافت کنند که بازنشستگی سالمی را داشته باشند.