معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

تغییر ساعت کاری اداره‌های استان بوشهر

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: ساعت کار اداره‌های استان از چهارشنبه ۱۶ شهریور تغییر خواهد کرد.

اصغر جعفری بیان کرد: از چهارشنبه ۱۶ شهریور ساعت کار اداره‌های استان در روز‌های شنبه تا چهارشنبه ۶:۴۵ تا ۱۵:۳۵ خواهد بود و روز‌های پنج‌شنبه نیز همچنان اداره‌ها تعطیل هستند.

خاطرنشان می‌شود: به‌منظور مصرف بهینه برق و جلوگیری از خاموشی، از ۱۶ خرداد اداره‌های استان بوشهر از ساعت ۶:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۳۰ دقیقه فعالیت می‌کردند که از ۲۱ خرداد ساعت شروع کار اداره‌ها به ساعت ۷ تغییر کرد.

تغییر ساعت کار اداره‌های استان بوشهر