مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر:

منطقه ویژه پارس هیچ گونه ثبت اشتغالی در سامانه انجام نداده است

مصدق کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی تاکنون هیچ گونه ثبت اشتغالی در سامانه رصد اشتغال انجام نداده است.

به گزارش جنوب استان مصدق کشاورزی بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با فرماندار کنگان اظهار داشت: تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در شهرستان کنگان هزار و ۹۸۸ نفر است.

وی اضافه کرد: منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی تاکنون هیچ گونه ثبت اشتغالی در سامانه رصد اشتغال انجام نداده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: جذب اعتبارات اشتغال‌زا مورد تأکید استاندار است لذا دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان تسریع نمایند.

وی افزود: کارگروه اشتغال شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران هر دو هفته یک بار برگزار شود.