سرپرست فروش شرکت هواپیمایی ایرتور

لغو پرواز بوشهر – نجف به علت استقبال کم مسافران

شرکت هواپیمایی ایرتور، علت لغو پرواز این شرکت در مسیر بوشهر- نجف را استقبال نکردن مردم عنوان کرد.

به گزارش جنوب استان دوازدهم شهریور بود که مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر اعلام کرد، دو پرواز شرکت هواپیمایی ایرتور در مسیر بوشهر – نجف اشرف و بالعکس جمعه ۲۵ شهریور و چهارشنبه ۳۰ شهریور انجام خواهد شد.
اما دیروز اعلام شد که این پروازها به علت استقبال نشدن مسافران، لغو شده است.

سرپرست فروش شرکت هواپیمایی ایرتور دراین باره گفته است، فروش بلیت تمامی پرواز‌های اربعین ساعت ۸ صبح شنبه ۱۲ شهریور از طریق درگاه این شرکت آغاز شد اما پس از ۳ روز از آغاز فروش این پرواز‌ها، از شهر بوشهر تنها ۵ بلیت فروخته شد، این در حالی بود که بیش از ۱۰ هزار بلیت از سایر شهر‌ها با نرخ مصوب ۳ میلیونی در ساعات اولیه فروخته شد.

حسن سیف الهی افزود: با توجه به تعداد زیاد زائران و درخواست مسئولین و مردم دیگر نقاط و نیز به دلیل کمبود ناوگان و از سوی دیگر با توجه به استقبال نکردن مسافران در بوشهر از این پرواز تصمیم گرفته شد که این سهمیه به دیگر شهر‌ها داده شود.
وی گفت: به ۵ مسافری که بلیت خریده‌اند پیشنهاد پرواز جایگزین از شیراز و یا استرداد کل وجه دریافتی داده شده است.