درخشش بانوان در المپیاد ورزشی دختران ۱۸ تا ۲۵ سال صنعت پتروشیمی

درخشش تیم شهرک پردیس جم در المپیاد ورزشی دختران

تیم اعزامی بانوان و‌دختران ۱۸ تا ۲۵ سال شهرک پردیس جم به مسابقات المپیاد ورزشی دختران ۱۸ تا ۲۵ سال صنعت پتروشیمی که به میزبانی شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش جنوب استان تیم اعزامی بانوان و‌دختران ۱۸ تا ۲۵ سال شهرک پردیس جم به مسابقات المپیاد ورزشی دختران ۱۸ تا ۲۵ سال صنعت پتروشیمی که به میزبانی شهر تبریز برگزار گردید با درخشش توانست به مقام نائب قهرمانی تیمی بسکتبال ، تیراندازی و آمادگی جسمانی و به مقام قهرمانی تیمى و انفرادى رشته شطرنج و مقام قهرمانى تیمى و انفرادى اول تا سومى رشته تنیس روى دست پیدا کند.
کاروان اعزامی شهرک پردیس جم در این دوره از رقابت‌ها شامل۳۰ ورزشکار بوده که جهت حضور در ۵ رشته ورزشی این دوره از مسابقات به سرپرستی علیرضا سالمی و مهناز شیراوژن به شهر تبریز اعزام شده بودند .