رئیس اداراه نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

کشف سه نقطه ایجاد کننده آلودگی صوتی در عسلویه

حسین یگانه گفت: بر اساس برنامه پایش صنایع و گشت صنعتی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه منابع دارای تراز صوتی بالا را مورد پایش قرار دادند.

رئیس اداراه نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: بر اساس برنامه پایش صنایع و گشت صنعتی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه منابع دارای تراز صوتی بالا را مورد پایش قرار دادند.

حسین یگانه اعلام کرد: بر این اساس خطوط لوله بخار و محوطه فلر شرکت پالایش پارسیان سپهر و واحدهای تفکیک هوای دماوند پایش شد که در هر سه مورد، شدت آلودگی صوتی از حد استاندار بیشتر بود.

وی افزود: پس از ثبت داده‌ها، فرآیند تکمیل پایش صوت در این محل‌ها انجام و اخطاریه‌های متناسب به واحدهای صنعتی داده خواهد شد.