طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسن ملکی‌زاده به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر منصوب شد.

در حکم دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به دکتر ملکی‌زاده آمده استپیرو ابلاغ شماره ۱۴۹۲ /۱۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۴ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۹۷۰۳ / دش  مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

ملکی‌زاده پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشغول به فعالیت بود.