با حکم حجت نظری رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس:

سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس منصوب شد

با حکم رئیس شورای راهبردی حمید شعرانی یک جوان بومی به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس منصوب شد.

به گزارش جنوب استان : برای اولین بار و با حکم رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، سرپرستی دبیرخانه این مجموعه، به یکی از نیروهای بومی استان بوشهر سپرده شد.

با حکم حجت نظری رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، عبدالحمید شعرانی به عنوان دبیر شورای راهبردی و سرپرست دبیرخانه این شورا منصوب شد.

شعرانی، از نیروهای بومی جوان، خوش‌فکر و فعال جنوب استان بوشهر است که در کارنامه فعالیتی وی در صنعت، دستیار ویژه و مسئول پیگیری‌های ویژه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عضو کانون تفکر جوانان وزارت نفت، رئیس ارتباطات رسانه‌ای و عضو شورای فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، رئیس روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و دبیر کمیته روابط عمومی‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس دیده می‌شود.