سرپرست اداره آبفا کنگان

سرپرست جدید آبفا کنگان معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید و رئیس بازنشست شده اداره آب و فاضلاب شهرستان کنگان برگزار شد.

سرپرست جدید آبفا شهرستان کنگان با حضور جاسم رستگار معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان، علی محمدی معاون مدیرکل خدمات مشترکین و درآمد استان بوشهر، علی محمدی حراست فرمانداری، قاسم بحرینی بعنوان سرپرست و حسین غلامی مدیر بازنشسته اداره آب کنگان معرفی شد. در این مراسم از تلاش های حسین غلامی تقدیر و مدیریت این اداره به قاسم بحرینی مدیر جوان کنگانی داده شد . قاسم بحرینی پیش از این ریاست اداره آبفا شهرستان عسلویه را به عهده داشت.