بر اساس رنگ بندی جدید؛

۵۰ درصد شهرهای استان بوشهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونا، استان بوشهر دارای پنج شهرستان در وضعیت آبی و پنج شهرستان در وضعیت زرد کرونایی است.

به گزارش جنوب استان بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونایی، شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، کنگان، عسلویه و جم در وضعیت آبی کرونایی قرار هستند.

همچنین شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتی، تنگستان و دیر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

بر اساس رنگ بندی جدید هیچ‌گونه تغییری در رنگ بندی جدید کرونایی استان بوشهر نسبت به هفته قبل اتفاق نیفتاده است.