کتاب «ابن نوح سیرافی» در شهرستان دیر رونمایی شد

کتاب «ابن نوح سیرافی» تألیف حجت الاسلام مصطفی مرهونی در آئینی با حضور مسئولین شهرستان دیر رونمایی شد.

به گزارش جنوب استان، ابوالعباس احمد بن علی بن محمد بن احمد بن عباس بن نوح سیرافی بصری معروف به ابن نوح سیرافی یا محدث سیرافی محدث رجال شناس و فقیه امامی در سده چهارم ه. ق عالمی مورد اطمینان و ثقه در نقل حدیث و روایت و دقیق در آنچه نقل کرده، اندیشمندی کهن سال که روایات فراوانی به نسل آینده انتقال داد و فقیهی آگاه و بینا به حدیث و سخنان معصومین، منتسب به بندر تاریخی سیراف و متوطن در بصره بوده است.

او فردی ثقه و فقیهی بصیر در حدیث و روایت بوده و همه روایات او متقن و مقبول بود به گونه‌ای شیخ الفقها محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی از روایات او در کتب مختلف حدیثی خود از آن استفاده کرده است.

 

ابن نوح شاگردانی تربیت نمود که از جمله آن احمد بن علی نجاشی رجال شناس بزرگ شیعه که بعداً وصی علمی وی نیز شد.

جایگاه ابن نوح سیرافی در تاریخ اسلام و شیعه از چهار بعد حائز اهمیت است، محدثی سترگ و مورد اطمینان، عالم رجالی، کتاب شناس و نسخه شناس اسلامی و غیبت نگار عصر غیبت امام زمان علیه السلام بود.