استاندار

بانک های گدا بوشهر صدای استاندار را درآورد! / وام ازدواج و فرزندآوری را سریع بدهید

محمدی‌زاده تسهیلات بانکی در موضوع ازدواج و فرزندآوری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات به حوزه ازدواج و فرزندآوری که برخی بانک‌های استان بوشهر داشته‌اند باید جبران شود.

به گزارش جنوب استان احمد محمدی‌زاده صبح امروز در جلسه ستاد جوانی جمعیت و ثبت وقایع حیاتی با محکوم کردن جنایات دشمنان و تسلیت شهادت زائران در عملیات تروریستی شاه چراغ شیراز اظهار داشت: دشمنان که در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد آشوب علیه نظام اسلامی خود را شکست خورده می‌بینند دست به اقدامات تروریستی می‌زنند تا از این طریق جامعه را ملتهب کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه متبلور است افزود: بدون شک پاسخ اینگونه عملیات تروریستی به دشمنان داده می‌شود.

وی تسهیلات بانکی در موضوع ازدواج و فرزندآوری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات به حوزه ازدواج و فرزندآوری که برخی بانک‌های استان بوشهر داشته‌اند باید جبران شود.

محمدی‌زاده با اشاره به تقدیر از بانک‌ها که خوب عمل کرده‌اند افزود: بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات در دو بخش یاد شده ضعیف عمل کرده‌اند باید در فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری این عقب‌ماندگی را جبران کنند.

وی خدمات در حوزه واگذاری زمین و مسکن سازمانی به جوانان بر اساس قانون را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت و احوال استان بوشهر باید مشکل واگذاری زمین و مسکن به جامعه هدف برطرف شود.

استاندار بوشهر راه‌اندازی قرارگاه جمعیت شهرستان‌ها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: شهرستان‌‌ها که قرارگاه جمعیتی آنان دچار عقب‌ماندگی است خودشان را بروز کنند و جلسات تشکیل دهند و بر روی عوامل اصلی جمعیت از جمله ازدواج، فرزندآوری و پیشگیری از طلاق توجه ویژه کنند.

محمدی‌زاده با اشاره به نقش شهرداران در عرصه فرهنگ‌سازی قرارگاه جمعیت گفت: اقدامات لازم در خصوص جمعیت توسط دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت مستمر ارائه شود.

وی باتأکید بر توجه به مشکلات درمان ناباروری و نقش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی در درمان ناباروری و بیماری خاص، خدمات درمانی، بهداشتی و بیشتر تلاش کند و کاهش هزینه سونوگرافی زنان باردار را به‌عنوان یکی از اولویت‌ها قرار دهند.

استاندار بوشهر تأمین پزشکان متخصص شهرستان‌های استان را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید پزشک بیهوشی بیمارستان بندر دیر برای فعال شدن بخش زایمان تأمین شود.