اولیای دانش آموزان بخش بوشکان هم در نامه ای اعتراض خود را به اطلاع آموزش و پرورش رسانده و خواستار رفع مشکل فرزندانشان شده اند.

اولیای دانش آموزان بخش بوشکان هم در نامه ای اعتراض خود را به اطلاع آموزش و پرورش رسانده و خواستار رفع مشکل فرزندانشان شده اند.

یک ماه از سال تحصیلی می گذرد و دانش آموزان مدارس بخش بوشکان شهرستان دشتستان همچنان چشم انتظار معلم هستند.

به گزارش خلیج فارس؛ شماری از والدین دانش آموزان این بخش طی نامه ای اعلام کردند: اکنون مدارس روستاهای فاریاب، تنگ زرد، شاه پسرمرد، خون و شهر کلمه با کمبود ۹ معلوم روبرو هستند.

کمبود معلمان در این مدارس بیشتر بوده که برخی با جایگزینی معلمان نوبت دوم مشکل شان رفع شده اما همچنان این ۹ کلاس معلمی ندارند.

با توجه به مشکلات اینترنت در این منطقه و ضرورت برگزاری حضوری کلاس ها، اولیای دانش آموزان بخش بوشکان در نامه ای اعتراض خود را به اطلاع آموزش و پرورش رسانده و خواستار رفع مشکل فرزندانشان شده اند.

 

9841photo_2021-10-17_14-15-10.jpg (770×1080)