انتصاب

سرپرست “منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی” منصوب شد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در حکمی بهرام حیدری را به عنوان " سرپرست منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی " معرفی کرد.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ در حکم احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خطاب به بهرام حیدری آمده است:

جناب آقای بهرام حیدری
نظر به تعهد، دانش و تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان ” سرپرست منابع انسانی” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب می‌گردید.

9661_orig.jpg (724×1024)