فرماندارکنگان:

تغییرات ملموس در شهرهای شهرستان کنگان ایجاد می‌شود

فرماندار کنگان گفت: اعتبارات ارزش افزوده می‌تواند سبب تغییری ملموس در حوزه عمران شهری توسط شهرداری‌ها شود.

به گزارش جنوب استان احمد غریبی عصر سه شنبه در نشست شیوه نامه تعریف پروژه‌های عمرانی از محل اعتبارات ارزش افزوده در کنگان با تقدیر از اقدام انقلابی و جهادی استاندار بوشهر در افزایش سهم استان بوشهر از اعتبارات ارزش افزوده گفت: اقدام دکتر محمدی زاده در هدایت منابع حاصله از ارزش افزوده به سمت حوزه عمرانی با نگاه ویژه به مسائل زیربنایی ستودنی است.

فرماندار کنگان با تقدیر از پیگیری‌های مجدانه مدیرکل دفتر شهری استاندار بوشهر افزود: اعتبارات ارزش افزوده می‌تواند سبب تغییری ملموس در حوزه عمران شهری توسط شهرداری‌ها شود.

وی با تشکر از شوراهای اسلامی و شهرداران شهرستان کنگان گفت: شهرداران با مشورت و کمک شوراهای اسلامی و با اجرای طرح‌های ماندگار زمینه تغییر و ارتقای مبلمان شهری را فراهم کنند.

در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر شهری استاندار، معاون امور عمرانی فرماندار، شهرداران و رؤسا و برخی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای ثلاث در محل دفتر فرماندار برگزار شد، شهرداران شهرهای کنگان، بنک و سیراف به طرح پروژه‌های پیشنهادی خود پرداختند.