معاون اقتصادی رئیس جمهور

معاون اقتصادی رئیس جمهور وارد استان بوشهر شد

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور برای سفر یک روزه وارد استان بوشهر شد.

به گزارش جنوب استان محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، صبح پنجشنبه برای سفری یک روزه وارد فرودگاه شهدای بوشهر شد.

وی قرار است در این سفر از چند طرح اقتصادی در استان بوشهر بازدید کند.

شرکت در جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه های سفر وی به استان بوشهراست.