معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر

لزوم پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کارگران در پارس جنوبی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر بر لزوم پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کارگران در پارس جنوبی تاکید کرد.

اکبر پورات افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به عنوان متولی اصلی جامعه کار و کارگری در استان و شهرستان پیگیری‌های لازم را برای وصول مطالبات کارگران را به طور جدی و مستمر در دستور کار خود قرار دهد.

وی ارتقای ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، حفظ سلامت کارگران و تحکیم روابط بین کارگر و کارفرما را ضروری خواند و گفت: با حمایت از کارگران و حل مشکلات و چالش‌های آن‌ها می‌توان راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای کشور هموار ساخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، مدیران عامل شرکت‌های مستقر در استان و شهرستان عسلویه قانون جامع ایثارگران و تبدیل وضعیت نیرو‌های کارگری را اجرا کنند و همچنین بر وضعیت اقامتگاه‌های کارگری و فعالیت پیمانکاران نظارت داشته باشند.