انتصاب

سرپرست شرکت گاز استان بوشهر منصوب شد

طی حكمی از سوی چگنیمعاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «علی‌اکبر فقیه» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش جنوب استان طی حکمی از سوی چگنی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، علی‌اکبر فقیه به عنوان «سرپرست شرکت گاز استان بوشهر» منصوب شد.

فقیه در کارنامه خود معاون بهره برداری شرکت گاز استان بوشهر به همراه داشت.

اخیرا مسلم رحمانی مدیرعامل پیشین شرکت گاز بوشهر به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی شرکت ملی گاز منصوب شده است.

، متن حکم مجید چگنی به شرح زیر است:

352535.jpg (803×1160)