معارفه

جشنی پور مدیر خبرگزاری ایرنا در بوشهر شد

بر اساس شنیده ها، خبرگزاری ایرنا مسئولیت هایی در تهران و چند استان به اقبال مجرد مدیر سابق ایرنا بوشهر پیشنهاد داده بود که وی به دلایل شخصی، ترجیح داد در بوشهر بماند.

با حضور مدیران امور استان ها و منطقه سه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از زحمات هشت ساله اکبر اقبال مجرد تقدیر و مهرداد جشنی پور به عنوان مدیر جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان بوشهر معرفی شد.

جشنی پور  که دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع دکتری است، در سوابق خود حدود ۱۶ سال فعالیت در خبرگزاری ایرنا، مسئولیت خبرگزاری های تسنیم و فارس در استان بوشهر را داشته و اکنون نماینده انجمن روزنامه نگاران مسلمان شعبه استان بوشهر است.