دیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

رئیس جدید اداره برق شهرستان کنگان معرفی شد

در آیینی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر رئیس جدید اداره برق شهرستان کنگان معرفی شد.

به گزارش جنوب استان در آیینی با حضور احمد غریبی فرماندار شهرستان کنگان و غلامرضا حشمتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، جاسم رستگارمعاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری، عزیزالله سطحانیان به عنوان رئیس جدید اداره برق شهرستان کنگان معرفی شد.

در این آیین همچنین از زحمات علیرضا بحرینی که مدیریت پیشین اداره برق شهرستان را عهده دار بود تقدیر شد.