شرکت توسعه پلیمر

طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی جم

شرکت توسعه پلیمر پاد جم و شرکت توسعه پلیمر کنگان از جمله طرح‌های سرمایه گذاری خارج از مجتمع جم می‌باشد.

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در سال ۹۴ تاسیس شده دفتر مرکزی این شرکت در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سایت پتروشیمی جم است.

گفتنی است ۱۰۰ درصد از سهم مالکیت این شرکت در اختیار شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) قرار دارد. هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت توسعه پلیمر پاد جم، طرح ABS/Rubber توسعه پلیمر پاد جم که از جمله طرح‌های فاز دوم پتروشیمی جم می باشد که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، واقع در بندر عسلویه در حال احداث می‌باشد؛ لذا توسعه پلیمر پاد جم با هدف تکمیل و بهره برداری از پروژه ABS/Rubber و تسریع در فرآیند عملیاتی شدن مجموعه تشکیل و آغاز به فعالیت کرده است.

علاوه بر این در حال حاضر یکی از بزرگترین طرح‌های توسعه ای در دست اجرای شرکت پتروشیمی جم طرح سرمایه گذاری تولید پروپیلن و پلی پروپیلن به روش PDH/PP به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و ۴۵۰ هزار تن PP در سال است. طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم در سیصد و چهلمین جلسه هیئت مدیره این شرکت گزارش امکان سنجی و مطالعات و بررسی‌ها جهت اجرای پروژه تولید پلی پروپیلن و پروپان به روش PDH/PP مورد تایید هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت و طی قراردادی فیمابین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی جم یک قطعه زمین به مساحت ۱۶,۹ هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک جهت اجرا و بهره برداری از این طرح به پتروشیمی جم واگذار شده است.