مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان

تکمیل زنجیره ارزش در پتروپالایش کنگان با تولیدی شدن ۶ طرح توسعه ای

مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان گفت: با تولیدی شدن 6 طرح توسعه ای تا سال 1404 شرکت پتروپالایش کنگان زنجیره ارزش خود را تکمیل خواهد کرد.

 حمید قادری مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان درباره روند ساخت این طرح بزرگ ملی اظهارکرد: بخش های مختلف توسعه ای این پتروپالایشگاه با وجود برخی چالش ها در حال ساخت و تکمیل است.

وی با بیان اینکه، واحد یوتیلیتی این طرح در سال آینده به بهره برداری می رسد، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته دو واحد HD ،واحد HD/LLD ، واحد الفین و نیز یک واحد PDH/PP  تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسند.

وی افزود:  واحد الفین یک میلیون تن ظرفیت دارد و نیز واحد های HD هرکدام ۳۰۰ هزار تن ظرفیت دارند و واحد HD/LLD نیز به عنوان یک طرح راهبردی دارای ۳۰۰ هزار تن ظرفیت است وباید به این نکته اشاره کرد که واحد PDH/PP با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن ظرفیت منجر به تکمیل زنجیره ارزش در پتروپالایش کنگان خواهد شد.