زمین خواری

۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در حوزه شهرستان دیر به بیت‌المال برگشت داده شد

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از رفع تصرف بالغ بر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر خبر داد.

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با میزان از رفع تصرف بالغ بر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر خبر داد.

جمادی تصریح کرد: طبق صدور آرای قطعی صادره در شهرستان کنگان و تجدید نظر استان بوشهر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و بیت المال اعاده گردید.

رئیس کل دادگستری بوشهر بیان داشت: شخصی که مبادرت به تصرف، سند سازی و فروش این اراضی نموده بود نیز محکوم‌شد.

جمادی با اشاره به اهتمام ویژه در برخورد با پدیده زمین خواری اظهار داشت: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری؛ عزم جدی در مسئولین قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.