رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال به ورزش و آموزش و پرورش جنوب استان بوشهر

نظری از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال به ورزش و آموزش و پرورش جنوب استان بوشهر خبر داد.

نظری در گفتگو با جنوب استان اظهار داشت: در پی بازدیدهای صورت گرفته از مدارس شهرستانهای عسلویه، کنگان ، دیّر و جم و آشنایی با برخی مشکلات مدارس این شهرستانها با هماهنگی فرمانداران محترم و روسای آموزش و پرورش این شهرستانها ، بمنظور رفع نیازهای فوری و فراهم آوردن شرایط بازگشایی مدارس، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به حوزه آموزش و پرورش این شهرستان ها اختصاص یافت.
رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس تصریح کرد: مبالغ اختصاص یافته به مدارس بر اساس سرانه های دانش آموزی هر شهرستان مشخص شده و در حال پرداخت به آموزش و پرورشهای مذکور می باشد.
دکتر حجت نظری همچنین با اشاره به برخی نیازهای ورزشی شهرستان های جنوب استان بوشهر تصریح کرد: پس از برگزاری نشست با مدیرکل محترم ورزش ‌و جوانان استان بوشهر و بازدید از زیرساخت های ورزشی شهرستانهای جنوبی ، بمنظور رفع برخی نیازهای ورزشکاران و هیات های ورزشی ، تصمیم به اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد در جهت کمک به ورزش جنوب استان گرفته شد که پس از نیاز سنجی این مبالغ به زودی به ورزش جنوب استان پرداخت خواهد شد.
این مبالغ در راستای خرید دارایی های سرمایه ای و بمنظور توسعه فعالیتهای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اختصاص یافته است.