رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر

مهر و موم ۲۶ واحد عرضه محصولات دخانی در استان بوشهر ‌‌‌‌

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: ۲۶ واحد عرضه محصولات دخانی در نیمه دوم سال گذشته در استان مهروموم شد.‌‌‌‌

قاسم برجویی‌فرد بیان کرد: گروه سلامت محیط و کار عمومی معاونت بهداشت استان بوشهر در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۷ اخطاریه برای مراکز عرضه محصولات دخانی صادر کرد.

وی افزود: ۴۴ مورد مراکز عرضه محصولات دخانی نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۴۳۶ مورد تبلیغات هم جمع‌آوری شد.

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، مصرف دخانیات به‌طور متوسط ۸ تا ۱۰ سال از عمر افراد را کاهش می‌دهد و این میزان برای افرادی که در میانسالی فوت می‌کنند، به حدود ۲۲ سال می‌رسد.

برجویی‌فرد بیان کرد: تنباکو همراه با کاغذ و فیلتر و برخی افزودنی‌ها، مواد اصلی تشکیل دهنده سیگار هستند که سوختن این مواد با هم موجب پدید آمدن بیش ازچهار هزار ماده سمی و ۴۰ ماده سرطان‌زا می‌شود.

او گفت: شواهد علمی نشان می‌دهد که مصرف انواع محصولات دخانی شامل سیگار، پیپ و قلیان به هر شکلی زیان آور است و باعث مرگ‌ومیر و ناتوانی می‌شود.