معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

کمبود پرستار در استان بوشهر/ ۷۲ درصد نیروها خانم هستند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه ۷۲ درصد پرستاران استان خانم هستند گفت: استان بوشهر کمبود پرستار دارد که باید زمینه جذب نیروهای جدید در این حوزه فراهم شود.

احمد یزدان‌پناه صبح سه‌شنبه در دیدار پرستاران با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در بیمارستان‌های دانشگاهی استان بوشهر ۲ هزار و ۲۰۰ پرستار مشغول به فعالیت هستند که هزار و ۷۲ تخت فعال را پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ پرستار در مراکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این پرستاران ۵۵ مرکز را تحت پوشش قرار می‌دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: کادر پرستاری و مامایی بیمارستان‌های غیردانشگاهی استان نیز ۸۳۰ نفر است که ۵۱۰ تخت را تخت پوشش دارند.

وی تاکید کرد: برای اولین بار پس از ۱۵ سال کارانه خدمات پرستاری به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ هشت میلیارد تومان برای سه ماهه اول پرداخت شد و به زودی کارانه مربوط به ۲ ماه دیگر نیز پرداخت خواهد شد.

۷۲ درصد پرستاران زن هستند

یزدان پناه از برنامه ریزی برای تقدیر از پرستاران خبر داد و اضافه کرد: منتخبین کشوری و استانی در مراسم و برنامه‌های جداگانه‌ای تقدیر خواهند شد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به استاندارد کشوری در نسبت پرستار به تخت باید ۱۵۰ پرستار، ۴۷ نفر نیروی اتاق عمل، ۲۵ نفر هوشبری و ۱۲۵ نفر کمک پرستار نیاز داریم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه نسبت پرستار مرد به زن در استان بوشهر ۲۸ درصد مرد و ۷۲ درصد زن است ادامه داد: رسیدن به وضعیت استاندارد نیازمند ۶۳۰ نفر کادر پرستاری نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه با نرم کشوری نسبت تخت به پرستار فاصله داریم افزود: انتظار دارمی نگاه ویژه‌ای به استان بوشهر در این زمینه صورت گیرد.