مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در پازارگاد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر به همراه مشاور خود و رئیس کمیته امداد شهرستان عسلویه با حضور در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، با دکتر نظری رئیس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس و مدیر عامل پازارگاد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش جنوب استان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر به همراه مشاور خود و رئیس کمیته امداد شهرستان عسلویه با حضور در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، با دکتر نظری رئیس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس و مدیر عامل پازارگاد دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست دکتر میری از تلاش های ارزنده دکتر حجت نظری و نگاه ویژه وی و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه پارس به حوزه حمایت از نیازمندان محیط پیرامونی صنعت تقدیر کرد.