هدیه وزیر جهاد به بانوی بوشهری

تراکتوری که وزیر جهاد به بانوی بوشهری هدیه کرد

با درخواست شفاهی خانم کشاورز دشتستانی، یک دستگاه تراکتور توسط وزیر جهاد کشاورزی به وی اهداء شد.

به گزارش جنوب استان از شهرستان دشتستان، در جریان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر و بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح تحول نخیلات دشتستان یک خانواده باغدار سعدآبادی با  ساداتی نژاد مسائل مشکلات خود را مطرح نمودند.

این خانواده با سرپرستی خانم کشاورز٧٠ساله به نام خانم زهرا خواجه (دی حاج خلیل) به همراه فرزندانش توانسته بیش از۲۵۰۰ اصله نخل را کاشت و با سختی ومشقت به مرحله ثمردهی برساند.