درآمدزایی و شناسایی راهکارهای مختلف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار شورا و شهرداری ها باشد

جنوب استان - استاندار بوشهر گفت: درآمدزایی و شناسایی راهکارهای مختلف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار شورا و شهرداری ها باشد .

احمد محمدی زاده در نشست با اعضا شورای اسلامی استان بوشهر، عضویت در شوراهای شهر و روستاها را بهترین فرصت خدمت به مردم ذکر کرد و اظهار داشت: قبول مسئولیت استانداری بوشهر توسط بنده فقط و فقط با هدف خدمت به مردم بود چرا که در طول ۴۰ سال از نزدیک جانفشانی و ایثاگری مردم را دیده بودم.

وی با بیان اینکه نوکری مردم بهترین فرصت خدمت است، اضافه کرد: هم اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی همه جانبه است و در این جنگ هم با همت مردم پیروز خواهیم شد.

استاندار بوشهر بیان کرد: اختلافات شورا و شهرداری و تخلفات مالی دو آسیب بزرگ در مدیریت شهری بوده که مشروعیت مدیریت شوراها و شهرداری ها را زیر سوال برده است.

محمدی زاده با تاکید بر اتحاد و انسجام شورا و شهرداری برای خدمت به مردم گفت: شوراها ضمن دقت لازم برای انتخاب شهردار و رای اعتماد به شهردار منتخب، در معرفی شهرداران باقی مانده در شهرهای مختلف استان تسریع کنند.

وی اظهار داشت: درآمدزایی و شناسایی راهکارهای مختلف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار جدی شوراها و شهرداری ها باشد، چرا که منابع دولتی آنقدر زیاد نیست که نیازمندی های شهری را با آن رفع کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه منابع مالی شهرداری ها بر پروژه های اصلی متمرکز باشد، گفت: وحدت، همدلی و همراهی برای خدمت به مردم سرلوحه کار اعضا شورا و شهرداران باشد.

وی اظهار داشت: درآمدزایی و شناسایی راهکارهای مختلف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار جدی شوراها و شهرداری ها باشد، چرا که منابع دولتی آنقدر زیاد نیست که نیازمندی های شهری را با آن رفع کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه منابع مالی شهرداری ها بر پروژه های اصلی متمرکز باشد، گفت: وحدت، همدلی و همراهی برای خدمت به مردم سرلوحه کار اعضا شورا و شهرداران باشد.