معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر

طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر اجرا شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پیشگیری اجتماعی را رویکرد اصلی در مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: در این راستا اجرا طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر اجرایی شده است.

به گزارش جنوب استان، اکبر پورات صبح امروز در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر، اظهار داشت: در جهت عملکرد بهتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر، کمیته‌های فرعی در راستای اهداف کمیته‌های تخصصی این شورا تشکیل شود و در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: تمامی کمیته‌های تخصصی شورای مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر حداکثر تا پایان ۱۰ دی ماه سال جاری گزارش عملکرد و اقدامات خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

پورات با تشکر از دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر به خصوص دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی به ویژه سمن‌ها و خیرین که تلاش و اقدامات موثر انجام داده‌اند افزود: پیشگیری اجتماعی رویکرد اصلی دولت در مبارزه با مواد مخدر است.

وی خاطرنشان کرد: برای ریشه کن کردن و مبارزه با مواد مخدر در کنار برخوردهای قهری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی با همکاری نهادهای علمی امری بسیار ضروری است که در استان بوشهر این کار در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: گسترش و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و تقویت گفتمان پیشگیری از اعتیاد مهمترین راه پیشگیری و ریشه‌کن کردن مواد مخدر در کشور است.